THE MARQ QUẬN 1 CĂN HỘ TRUNG TÂM QUẬN 1 ĐÃ HOÀN THÀNH - NHẬN NHÀ NGAY ĐANG MỞ BÁN ĐỢT CUỐI CÙNG